Til skolelærere

Vi vil altid gerne samarbejde med skoler og institutioner omkring børn og unges læselyst og deres informationsøgningskompetencer.

Bibliotekstilbud til indskolingen

På denne side kan du finde vores bibliotekstilbud til kommunens 0.-3. klasser. Her er det også muligt at booke sin klasse ind på de forskellige tilbud.

Bibliotekstilbud til mellemtrinet

På denne side kan du finde vores bibliotekstilbud til kommunens 4.-6. klasser. Her er det også muligt at booke sin klasse ind på de forskellige tilbud.

Bibliotekstilbud til udskolingen

Go2Bib er et undervisningstilbud med det formål at lære elever i 7-9 klasse om informationssøgning, kildekritik og bibliotekets digitale muligheder.