Fra børnehavebarn til skolebarn

Her kan du finde nogle tips til, hvordan du kan forberede dit barn på en god skolestart.

Når dit barn nærmer sig skolealderen, er der en række ting, I som forældre kan gøre, så jeres barn får den bedst mulige start på skoletiden. 

 

7 ting, der er rigtig gode at øve sig i det sidste års tid i børnehaven:

  1. øve sig i at lytte til andre
  2. øve sig i at have tålmodighed, at vente på sin tur
  3. øve sig i ugens dage, måneder og årstider
  4. øve sig i at samarbejde om en opgave
  5. øve sig i at tale foran andre
  6. øve sig i at klare toiletbesøg selv, samt tage tøj af og på, på egen hånd
  7. øve sig i at skrive sit eget navn og skrive tallene fra 1-10

Skoleforberedende aktiviteter vil også være noget, der er fokus på i barnets daginstitution, men det er en god ide, hvis I også derhjemme tænker over at gøre dem til en del af jeres hverdag. Det vil hjælpe dit barn meget, hvis han eller hun på forhånd har tillært og vænnet sig til nogle af de ting, der vil blive nødvendige i skolen. Det er ikke sikkert, I behøver at have fokus på alle punkter - du som forælder kender dit barn allerbedst og ved, hvilke ting der er brug for at øve sig i.

En god ide er også at læse bøger om dét at starte i skole sammen med dit barn. Skolestart er forbundet med mange følelser og forventninger og der findes rigtig mange gode bøger om emnet både for børn og forældre, som du kan låne her på biblioteket. 

 

Gode bøger om skolestart: