Bibliotekets organisation

Sådan er Fredensborg Bibliotekerne en del af din kommune.

Fredensborg Bibliotekerne ledes af bibliotekschef Tania Schwartz.

Organisatorisk hører Fredensborg Bibliotekerne under Fredensborg Kommunes Center for Kultur, Fritid og Sundhed, som ledes af centerchef Anna Tolstrup Jensen.

Center for Kultur, Fritid og Sundhed er en del af direktør Mie Gudmundsson område. Mie Gudmundsson er desuden anvarlig for Center for Sundhed, Familie og Handicap samt Center for Ældre og Omsorg. 

Politisk hører Fredensborg Bibliotekerne under Kulturudvalget i Fredensborg Kommune.

Dagsordener og referater fra Kulturudvalget kan læses på kommunens hjemmeside.

Bibliotekets øvrige ledelse består af afdelingsleder Louise Rex Iversen og afdelingsleder Marie Louise Wittenkamp.

 

Bibliotekets formål er fastsat i Lov om Biblioteksvirksomhed fra år 2000.

Ifølge lov og bekendtgørelse er folkebibliotekernes formål at:

"Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet."
"Stille bøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer."


Formålet skal opfyldes gennem:

"[...] kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed."

 

Læs mere om biblioteksvirksomheden på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Læs Biblioteksloven på retsinformation.dk.