Selvbetjent bibliotek

I de selvbetjente åbningstimer kan man selv lukke sig ind på biblioteket og udføre de mest almindelige biblioteksærinder.

OBS! På grund af corona-nedlukuningen er de selvbetjente åbningstimer pt suspenderet.

> Se information om vores nødbibliotek.

----------------------

Fredensborg, Humlebæk og Nivå Bibliotek har alle åbningstider med selvbetjening, hvor der ikke er personale til stede, men hvor man kan udføre mange opgaver på egen hånd.

Den selvbetjente åbningstid giver dig mulighed for at benytte bibliotekets faciliteter på egen hånd i ydertimerne. Der er ikke mulighed for at få hjælp fra personalet, og der er som regel ikke personale til stede. I den selvbetjente åbningstid kan du:

Sådan kommer du ind:

Du låser dig ind på biblioteket med dit gule sundhedskort og den samme pinkode, du normalt bruger til at reservere med, uanset om du til daglig benytter Fredensborg, Humlebæk eller Nivå Bibliotek. Har du ikke en pinkode, kan du få en ved at oprette dig ved hjælp af NemID. Du kan også blive oprettet ved personligt fremmøde på et af Fredensborg Bibliotekerne i den betjente åbningstid. Her skal du medbringe dit sundhedskort.

Biblioteket er dit og mit

Det selvbetjente bibliotek bygger på tillid mellem biblioteket og dig. Pas godt på biblioteket og hold god ro og orden. Vi har dog alligevel et par regler:

  • Vi registrerer, hvem der lukker sig ind. Tager du andre med dig ind, er det på dit ansvar. Lokalerne er tv-overvåget med lyd, og alle materialer er tyverisikrede. Tv-overvågningen sker i henhold til Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018) og Lovbekendtgørelse nr. 1190 om tv-overvågning.
  • Det er ikke tilladt at åbne vinduerne.
  • Husk at forlade biblioteket inden lukketid, ellers udløses alarmen. Et højtalersystem advarer dig 15 minutter før biblioteket lukker.
  • Hvis du fremprovokerer en alarm, bliver du opkrævet udgiften til vagten.
  • Misbrug af det selvbetjente bibliotek kan føre til udelukkelse fra at benytte biblioteket.
  • Hærværk anmeldes til politiet.
  • Biblioteket forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til det selvbetjente bibliotek, når der f.eks. afholdes arrangementer.
  • Det er ikke tilladt at ryge eller drikke alkohol i bibliotekets lokaler.

Ansvar

Hvis du lukker personer med dig ind, sker det på dit ansvar. Derfor bør du kun lukke personer med ind, som du kender.

Når du låser dig ind på biblioteket bliver du registreret med dine CPR-oplysninger.

Indgangspartiet og biblioteksrummet er overvåget af videokameraer, dels af hensyn til din sikkerhed, dels som forebyggelse mod tyveri, hærværk mm. i den ubemandede åbningstid. Videooptagelserne sker i henhold til gældende lov.

Når du har låst dig ind på biblioteket i den ubemandede åbningstid, låses døren efter dig, og dit ophold på biblioteket sker på dit eget ansvar.

Læs også om hvad du kan under den betjente åbningstid.