Infomedia

Adgang
Kun på biblioteket
Er det svært at finde stof i bøgerne, måske fordi dit emne er spritnyt, så er det værd at søge i Informedias store artikeldatabase. Her findes artikler fra alle de danske ugeblade og aviser og en hel del fagblade og magasiner. Det gør Infomedia perfekt til blandt andet skole- og gymnasieopgaver.

Infomedia er de danske mediers store fælles database over artikler fra både trykte og online udgaver. Artiklerne er tilgængelige i Infomedia kort efter, at de er offentliggjort i de respektive medier og ligger tilbage fra ca. år 2000 - i nogle tilfælde helt tilbage til omkring 1990.
 

Få adgang hjemmefra

Et stort udvalg af større artikler og anmeldelser er tilgængeligt via vores bibliotekshjemmeside og kræver altså ikke, at du sidder på biblioteket. Søg blot på dit emne via søgefeltet og afgræns herefter til avisartikler. Er du logget ind, vil du hjemmefra kunne se ca. 170.000 artikler i fuld tekst direkte på din egen skærm.