Borger-til-borger

Har du en interesse eller en kundskab, som du gerne vil lade komme flere til gode, kan biblioteket stille lokaler til rådighed.

Med Borger-til-borger-tilbuddet har du muligheden for at stå for din helt egen aktivitet på biblioteket. Det kunne være frivillig undervisning, en foredragsrække eller workshops inden for kunst eller håndværk.

Ved Borger-til-borger-aktiviteter er det dig selv, som står for alt det praktiske, inklusive markedsføring, og biblioteket lægger kun lokale til.

Alle aktiviteter skal være ukommercielle, og du må ikke tage penge fra deltagerne, ligesom du heller ikke får penge fra biblioteket. Det er desuden biblioteket, som beslutter om en aktivitet falder inden for rammerne af borger-til-borger-konceptet.

Kontakt biblioteket for at høre om din idé kunne være en mulighed.

> Gå til kontaktformular

Der er pt ikke nogen borger-til-borger aktiviteter.