Udstillingfaciliteter

Fredensborg Bibliotekerne stiller udstillingsfaciliteter til rådighed for borgere og foreninger med forbindelse til kommunen.

Udstillinger skal i æstetik og emnevalg være passende i forhold til bibliotekets fysiske rammer og lovgivningen. Udstillingerne kan vare 2 - 4 uger afhængig af efterspørgsel. Udstillingerne er kun tilgængelige for publikum, når lokalerne ikke er optaget af møder, og de må ikke være til gene for afholdelse af disse.

Udstiller skal selv sørge for opsætning og nedtagning af egen kunst. Det er ikke tilladt at slå søm i vægge og tavler eller at sætte ting op direkte på væggene. Til billedophæng skal bibliotekernes billedlister og kroge benyttes. Der skal bruges gallerisnor eller mursnor - aldrig ståltråd eller hårde materialer, udstiller sørger selv for at medbringe gallerisnor. Det er ikke tilladt at slå søm i væggene, ej heller at bruge nåle, tape, klæbemasse eller lignende. På opslagstavler kan man benytte nåle, som fjernes af udstilleren efter brug.

Udstiller sørger selv for at lave plakater og anden PR, herunder pressemeddelelser.

Ved udstilling i mødelokaler skal lokalet reserveres til opsætning, nedtagning og evt. fernisering.

Alle udstillinger skal forsynes med oplysninger om, hvem der er ansvarlig.

Der kan vedlægges pris- og salgslister.

Bemærk, at bibliotekerne ikke har plads til opbevaring af billeder og anden kunst samt transportmaterialer før, under og efter udstillinger.

Hvis udstillingen er i kommunalt regi, er værkerne dækket af den kommunale forsikring.

Hvis foreninger eller enkeltpersoner låner kommunale lokaliteter, skal de selv tegne løsøreforsikring for de udstillede værker.

Humlebæk Biblioteks udstillingsfaciliteter

Salen

Foyer

Dobbeltsidede opslagstavler

2 stk: h 120 cm x b 60 cm
7 stk: h 120 cm x b 120 cm
5 stk: h 120 cm x b 180 cm

Montrer

2 stk. høje:  h 75 cm x b 102 cm x d 61 cm med 1 flytbar hylde
1 stk. lav: h 23 cm x b 123 cm x d 63 cm

Kontaktperson ved booking af vores udstillingsfaciliteter på Humlebæk Bibliotek er: Johanne Winther

Fredensborg Biblioteks udstillingsfaciliteter

2 montrer som kan bookes efter aftale.

Montrer

1 stk. høj: h 170 cm x b 37 cm x d 37 cm med 4 hylder
1 stk. lav : h 20 cm x b 115 cm x d 55 cm

Kontaktperson ved booking af montre til udstilling på Fredensborg Bibliotek er: Ida Marie Winther Jensen

Nivå Bibliotek og Medborgercenters udstillingsfaciliteter

På Nivå Bibliotek og Medborgercenter vil vi gerne støtte op om kommunens og regionens lokale kunstnere, og vi tilbyder derfor både et voksen- og børne-udstillingsområde, hvor interesserede efter aftale kan udstille.

Vi byder al slags kunst velkommen: malerier, tegninger, skulpturer, lerværk og lignende. Så længe kunstværkerne er inden for lovgivningens rammer – og af en tilstrækkelig æstetisk kvalitet – byder vi dem velkommen.

Er du interesseret i at udstille på Nivå Bibliotek – eller bare nysgerrig på at høre mere - så kontakt følgende:

Voksenkunst: Litteraturformidler Rune Christiansen
Børnekunst: Børnebibliotekar Ninna Bjernø