Låneregler

Lånereglerne forklarer, hvordan du bruger biblioteket, og hvad vi kan forvente af hinanden. Lånereglerne er vedtaget i Fredensborg Kommunes kulturudvalg.

Hvem kan bruge biblioteket?

Biblioteket er for alle. For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem skal du være registreret som bruger. 

Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.

 

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Det kan ske ved personligt fremmøde. Du skal oprette en pinkode, når du registreres. Pinkoden bruges ved udlån på selvbetjeningsautomaterne, til at reservere og forny materiale, til at se, hvad du har lånt (lånerstatus), og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud. 

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter e-mail, telefonnummer mm. 

Sundhedsskortet er dit lånerkort og din adgang til det selvbetjente bibliotek. Har du glemt kortet, kan du benytte dit cpr-nummer plus pinkode. Du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på dit kort.  Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Er du under 15 år, kan du få udstedt et lånerkort eller bruge dit sundhedskort.

 

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har en anden lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Det er gratis at låne på biblioteket.
 

Hvordan afleverer du?

Du kan se på din udlånskvittering, hvornår materialet skal afleveres.

Hvis du ønsker det, kan du modtage en påmindelse på SMS eller e-mail to dage før materialet skal afleveres.

Når du afleverer materiale, får du en kvittering. Den er din dokumentation for, at det er afleveret. Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus) eller på selvbetjeningsautomaten.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Størrelsen af gebyret kan du se på bibliotekets hjemmeside og på vedlagte oversigt.

Selvom du er tilmeldt servicen ”Påmindelse”, er det stadig dit eget ansvar at overholde afleveringsfristen på dine lånte materialer. Biblioteket kan ikke garantere for at e-mail eller SMS når frem rettidigt.

 

Hvordan fornyer du?

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Visse materialer kan ikke fornyes. 

Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus), telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Du kan højst forny et materiale 4 gange. 

Har du behov for at have et materiale i længere tid, kan det eventuelt aftales med en bibliotekar.

 

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller personligt på biblioteket. 

Du modtager besked fra biblioteket via SMS eller e-mails. 

Kan du ikke modtage SMS eller e-mail, kan du se på din lånerstatus på selvbetjeningsautomater eller på hjemmesiden om et materiale er klar til afhentning. Du kan også kontakte biblioteket telefonisk.

Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

 

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

 

Udelukkelse og bortvisning

Du skal respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan også blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand. Skyldige beløb kan overgå til inkasso.

Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. 

 

Hvad skal du betale for?

Du skal betale for kopier, print, overskridelse af lånetid mm. Se vedhæftede bilag her nedenunder.

 

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Person-dataloven).