Låneregler

Lånereglerne forklarer, hvordan du bruger biblioteket, og hvad vi kan forvente af hinanden. Lånereglerne er vedtaget i Fredensborg Kommunes kulturudvalg. Denne version er dog tilpasset til online brug.

Hvem kan bruge biblioteket?

Biblioteket er for alle. For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem, skal du være registreret som bruger. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen. Dette gælder især vores eRessourcer. Du vil på de websteder blive bedt om at vælge dit bibliotek. Du skal her vælge Fredensborg.
 

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Du kan med dit MitID oprette dig selv eller dit barn som bruger at biblioteket. Du skal oprette en pinkode, når du registreres. Pinkoden bruges ved benyttelse af det selvbetjente bibliotek, udlån på selvbetjeningsautomaterne, til at reservere og forny materiale, til at se, hvad du har lånt (lånerstatus), og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud. Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du blive oprettet ved personligt fremmøde

> Se de betjente åbningstider

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter e-mail, telefonnummer mm. 

Sundhedsskortet er dit lånerkort og din adgang til det selvbetjente bibliotek. Har du glemt kortet, kan du benytte dit cpr-nummer plus pinkode. Du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på dit kort.  Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Er du under 18 år, kan du få udstedt et lånerkort eller bruge dit sundhedskort.
 

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har en anden lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Det er gratis at låne på biblioteket.

Visse materialer er pålagt en aldersbegrænsning. Børnelånere tildeles automatisk en passende lånerkategori, så de ikke kan låne materialer, som ikke er egnede for dem.
 

Hvordan afleverer du?

Du kan se på din udlånskvittering, hvornår materialet skal afleveres. Det kan du også se, hvis du logger ind på www.fredensborgbibliotekerne.dk.

Hvis du ønsker det, kan du modtage en påmindelse på SMS eller e-mail to dage før materialet skal afleveres. I så fald skal du have registreret dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse. Det kan du gøre ved indmeldelsen eller senere. Husk at give besked til biblioteket, hvis du skifter dit mobilnummer eller din e-mailadresse.

Når du afleverer materiale, kan du få en kvittering. Den er din dokumentation for, at det er afleveret. Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer hvis du logger ind på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus) eller på selvbetjeningsautomaten.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides.

> Se størrelsen på gebyrer for overskridelse af lånetiden

Selvom du er tilmeldt servicen ”Påmindelse”, er det stadig dit eget ansvar at overholde afleveringsfristen på dine lånte materialer. Biblioteket kan ikke garantere for at e-mail eller SMS når frem rettidigt.
 

Hvordan fornyer du?

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Visse materialer kan ikke fornyes. 

Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside (lånerstatus), telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Du kan højst forny et materiale 4 gange. 

Har du behov for at have et materiale i længere tid, kan det eventuelt aftales med en bibliotekar.
 

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller personligt på biblioteket. 

Du modtager besked fra biblioteket via SMS eller e-mails, hvis du har registreret dit mobilnummer eller e-mailadresse. 

Kan du ikke modtage SMS eller e-mail, kan du se på din lånerstatus på selvbetjeningsautomater eller på hjemmesiden om et materiale er klar til afhentning. Du kan også kontakte biblioteket telefonisk.

Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.
 

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.
 

Udelukkelse og bortvisning

Du skal respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du vil blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand. Skyldige beløb vil overgå til inkasso.

Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. 
 

Hvad skal du betale for?

Du skal betale for kopier, print, overskridelse af lånetid mm.

> Se priser på kopier og print

> Se priser på overskridelse af lånetid
 

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).