Bibliotekstilbud til udskolingen

Go2Bib er et undervisningstilbud med det formål at lære elever i 7-9 klasse om informationssøgning, kildekritik og bibliotekets digitale muligheder.

Go2Bib er udarbejdet som en modulløsning, og du kan selv sammensætte undervisningen hos os, så det passer direkte ind i din egen undervisning.

Du kan sammensætte flere moduler, men vi tilbyder max 3 timers moduler ad gangen. Undervisningen foregår på jeres lokale bibliotek.

Tilbuddet er udviklet med henblik på at understøtte lærere i egen undervisning, og hvert modul forholder sig til de fælles undervisningsmål defineret af Undervisningsministeriet.

Kontakt

Vil du booke? Eller har du spørgsmål?

Kontakt litteraturformidler Asger på 72565441 eller asbe@fredensborg.dk

Modul 1 (40 min)

Rundvisning på biblioteket

Få en introduktion til biblioteket og dets materialer. Der er en indbygget klassedyst, hvor eleverne selv skal gå på opdagelse i biblioteket

 • Eleverne lærer at bruge biblioteket og dets tilbud og materialer, hvilket ruster dem til at indsamle informationer og kilder til projektopgaven
 • Læsning fremmer sproglig udvikling og gennem læsning tilegner elever sig også viden, oplevelser og fordybelse. Ved at eleverne lærer at bruge biblioteket og dets tilbud og materialer fremmes læselysten

Modul 2 (40 min)

Informationssøgning 1

Lær om kildekritik på specifikke sites på nettet, og hvilke baser, der indeholder de bedste artikler ift. dit opgaveemne

 • Eleven lærer at vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold samt afsenderforhold og genrer på internettet
 • Eleven lærer at planlægge og gennemføre faser i informationssøgning samt at foretage kritisk informationssøgning
 • Eleven lærer at forholde sig kildekritisk til Google, Wikipedia og Faktalink

Modul 3 (60 min)

Informationssøgning 2

Lær at bruge bibliotekets e-ressourcer og digitale baser bedre i din informationssøgning

 • Eleven lærer at fremfinde informationer via bibliotekets e-ressourcer og digitale baser med det formål at kunne finde relevant materiale til opgaver
 • Eleven får en introduktion til bibliotek.dk, infomedia.dk, videnskab.dk, historiefaget.dk, ordbogen.com, danmarks statistik. Der er indbygget quizspørgsmål til hver side

Modul 4 (30 min)

Fritidslæsning

Få inspiration til fritidslæsning og lær selv at finde læseinspiration på eReolen Go! og bibliotekets hjemmeside

 • Eleven lærer at bruge eReolen Go!, hvilket ruster dem til selv at finde god fritidslæsning
 • Læsning fremmer sproglig udvikling og gennem læsning tilegner elever sig også viden, oplevelser og fordybelse

Modul 5 (30 min)

Opgaveskrivning

Lær at søge artikler og faglitteratur frem på bibliotekets hjemmeside og at lave en korrekt litteraturliste

 • Eleven lærer at fremfinde artikler og faglitteratur via bibliotekets hjemmeside med formålet om at kunne finde relevant materiale til opgaver
 • Eleven lærer at vurdere relevans af søgeresultater på bibliotekets hjemmeside og opnår derved viden om målrettet og kritisk informationssøgning
 • Eleven lærer at lave en korrekt litteraturliste

Modul 6 (45 min)

Litteratursøgning

Lær at søge og reservere bøger i bibliotekets database og få en introduktion til Forfatterweb og Litteraturens verden

 • Eleven lærer at bruge bibliotekets databaser, hvilket ruster dem til at indsamle informationer og kilder til projektopgaven
 • Læsning fremmer sproglig udvikling og gennem læsning tilegner elever sig også viden, oplevelser og fordybelse. Ved at eleverne lærer at bruge biblioteket og dets tilbud og materialer fremmes læselysten

Modul 7 (25 min)

Digital sikkerhed

Lær om sikkerhed på nettet

 • Eleven lærer om passwordsikkerhed og håndtering af personfølsomme oplysninger, hvilket giver viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på nettet
 • Eleven lærer om vigtige portaler, som alle skal kende for at kunne fungere i det danske samfund og bliver derfor bevidst om at benytte sig af specifikke digitale teknologier ift. situationen

Modul 8 (45 min)

Ophavsret

Lær hvad du må dele, og hvad du ikke må dele på nettet

 • Eleven lærer at vurdere, hvad man må bruge og dele på internettet af billeder, videoer, musik osv.
 • Eleven lærer at vurdere konsekvensen af ytringer på nettet og får viden om kommunikationsetik
 • Eleven lærer at vidensdele på nettet

Modul 9 (30 min)

Kildekritik

Lær hurtigt og effektivt at analysere kildekritisk på nettet

 • Eleven lærer at vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold samt afsenderforhold og genrer på internettet.
 • Eleven lærer at vurdere teksters udsagn og kvalitet

Didaktisk profil til udskolingen

Biblioteket danner ramme for undervisningen. Det er et rum, der ligesom klasseværelset emmer af læsning, dannelse, viden og læring. Dog er det alligevel anderledes på biblioteket, da det ikke kun er elevernes rum, men et offentligt rum, hvor man kan møde alle typer af borgere. Her er plads til os alle. 

Det lokale folkebibliotek er indgangsportalen til uanede mængder af viden og gode fortællinger. Bibliotekerne er gratis at bruge, og er derfor en vigtig demokratisk insitution, hvor alle har lige adgang.

Bibliotekaren kan hjælpe dig med at finde den helt relevante information eller den helt rigtige bog. Vi er rustet til at sortere i de enorme mængder af viden, der findes på internettet og følger med i de nyeste og bedste udgivelser. I skal vide, at vi er her for jer og vil meget gerne hjælpe med informationssøgning og inspiration til læseslyst.

Alle vores undervisningsmoduler tager udgangspunkt i elevernes liv. Det er emner som er vigtige og relevante for eleverne i skoleøjemed, men også generelt i livet. Vi tager udgangspunkt i elevernes allerede opnående erfaringer og bygger videre derpå. Vi vil gerne appelere til elevernes kritiske, men også kreative sans. 

Derudover giver alle modulerne eleverne konkrete værktøjer de kan bruge i deres liv og til deres skoleopgaver.
 

Mød underviserne

Vi er fem erfarne bibliotekarer, der glæder sig til at bidrage til elevernes dannelse når det gælder informationssøgning, kildekritik og faldgruber på nettet. Vi er alle klædt på til at undervise jer i det udbudte moduler, men som I kan se herunder, er der områder, som vi hver især er særligt gode til.

Mille, som er vores alle sammens Faktalink-ambasadør

Sofie, som har total tjek på litteraturlister og andre tips til den gode opgave

Karsten, som er super skarp i ophavsret og digital sikkerhed

Stine, som er totalt på beatet, hvad angår den nyeste og bedste fritidslæsning