Skoleelever

Hvadenten du selv går i skole, har børn i skolen eller er lærer kan du her finde inspiration, information og tilbud til mange behov.

Tilmeld din klasse

Bibliotekstilbud til indskolingen

På denne side kan du finde vores bibliotekstilbud til kommunens 0.-3. klasser. Her er det også mu...

Bibliotekstilbud til mellemtrinnet

På denne side kan du finde vores bibliotekstilbud til kommunens 4.-6. klasser. Her er det også mu...

Bibliotekstilbud til udskolingen

Go2Bib er et undervisningstilbud med det formål at lære elever i 7-9 klasse om informationssøgnin...