Tips til læsetræning

At blive en god læser kræver masser af øvelse. Det er altid sjovere at øve sig med at læse om noget man interesserer sig for og som man selv har været med til at vælge, så det kan være en rigtig god idé at finde bøger med emner eller historier som barnet har en interesse for.

Mange børn kan godt afkode en tekst uden at have forstået indholdet. For at sikre at der er en god læseforståelse, er det en god ide at tale om bogens forside, bagside samt bladre i bogen før læsningen. Efter læsningen kan man bede barnet om at genfortælle det læste og stille spørgsmål til det genfortalte undervejs. Det er også det man kalder for dialogisk læsning.

 

En måde at læsetræne med sit barn på kan se sådan her ud:

 • Begynd med at kigge bogen igennem. Tal om billederne og hvad barnet tror bogen handler om. Det gør det nemmere at læse teksten, hvis man har set billederne og fået en idé om hvad den handler om.
   
 • Barnet læser bogen højt, hjælp gerne med de svære ord.
   
 • Tal om bogens handling - spørg ind til det læste med hvorfor? Hvem? Hvad? Osv.

Du skal som udgangspunkt ikke rette læsefejl undervejs. Kun hvis fejlene har betydning for læseforståelsen. Hvis barnet f.eks. siger den i stedet for det, har det ikke nogen betydning for læseforståelsen, mens andre fejl der gør det måske meget svært at forstå teksten. Her kan man gå tilbage og finde det rette ord. Måske kan det at kigge på billederne hjælpe til med at finde ud af hvad der står.

 

Hvordan sikrer jeg mig at jeg finder en bog der er lige tilpas i sværhedsgrad?

For at blive en dygtig læser er det vigtigt at blive udfordret lige tilpas. Det skal altså ikke være så svært at barnet mister modet i forhold til at lære at læse og samtidig må der gerne være et par ord man ikke kender i en tekst. Det kan være en god idé at vælge noget barnet nemt kan mestre og få succes med, kombineret med noget der giver lidt udfordring. 

 

5 finger-reglen en god måde at sikre sig at bogen man låner er den rette sværhedsgrad.

Sådan gør du: 

 • Find en bog sammen med dit barn.
 • Slå op på en tilfældig side.
 • Få dit barn til at læse op fra siden.
 • Ræk en finger op for hvert ord dit barn ikke kan læse.

 

 •  Ved 0-1 ord er bogen for let
 •  Ved 2-3 ord er bogen lige tilpas
 •  Ved 4 ord kan i eventuelt prøve ad 
 •  Ved 5 eller flere ord er bogen for svær.

 

Tekst: 5-finger-reglen

 

Vi vil altid anbefale, at i kommer herned og snakke med vores børnebibliotekarer, når i skal finde gode bøger til læsetræningen.
 
Rigtig god fornøjelse med læsningen!