Forside Den inderste fare
Forside Den inderste fare

Om mennesket Scavenius

27.07.18
Hvordan var det at stå i spidsen for samarbejdspolitikken under besættelsen? Denne roman kommer med et bud.
Erik Scavenius. Berømt og berygtet i Danmarkshistorien. Et synonym med samarbejdspolitikken under besættelsen.
Den inderste fare er et 2-bindsværk om manden – en biografisk roman, der foregår i de 5 besættelsesår fra 1940-45.
Igennem de 2 bind følger man Erik Scavenius både som udenrigs- og statsminister og som privatperson. Man følger hans møde med en ny elskerinde og hans mere og mere betændte forhold til sin kone. Man følger ham sågar helt ind i soveværelset. Og så følger man ham ikke mindst igennem alle forhandlingerne, overvejelserne og afvejningerne internt i den danske regering, om hvordan man skal forholde sig til den tyske besættelsesmagt, og hvilke krav man kan fremkomme med, og man følger hans møde med tyskerne.
Det stærkeste ved romanen, er overvejelserne og diskussionerne om, hvad der er bedste at gøre i den enormt komplicerede situation, Danmark befandt sig i. Det er fascinerende at følge spillet mellem Scavenius, der står som repræsentant for samarbejdspolitikken og de medlemmer af regeringen, som vil en anden vej, og som ikke kan udstå Scavenius, men som heller ikke helt kan undvære ham, som situationen er. Som nutidig læser kan man til tider blive helt frustreret over diskussionerne, og hvad man troede var muligt - selvfølgelig på baggrund af en viden om, hvad der rent faktisk siden skete – en luksus datidens politikere ikke havde.
Bøgerne har ved deres udgivelse været meget omdiskuterede. For hvad kan man tillade sig at digte om en virkelig person? Som romaner tager bøgerne netop ikke patent på at være den sande historie om Scavenius. Hans privatliv er der ingen kilder til i dag, da han efter krigen selv brændte sit private arkiv med breve og dokumenter. Hvorimod der findes rigelige kilder omkring de politiske hændelser – og romaner bygger da også på disse i beskrivelsen af det politiske. Men det har tydeligt ligget forfatteren på sinde at tegne et billede af mennesket Scavenius – og ikke kun politikeren.
Og lige meget, hvordan man end ser på samarbejdspolitikken under besættelsen, gør bøgerne det tydeligt, at det var en liden misundelsesværdig situation, de danske politikere befandt sig i under besættelsen.
Materialer