Forside: En flod skal være i bevægelse
Forside: En flod skal være i bevægelse

En sygdom mellem mennesker

Af Ida
08.10.19
En bog om angst og depression, der trods det tunge emne er fuld af håb og menneskelighed i de vigtige samtaler mennesker imellem.

Der findes mange bøger om depression på dansk, men få som samler de mange forskellige opfattelser af angst og depression og spørger dybere ind til selve vores forståelse af begreberne sygdom og lidelse. Det har Anne Lise Marstrand-Jørgensen gjort i sin bog, hvor hun med udgangspunkt i egne erfaringer har talt med psykologer, børnepsykologer, neuropsykiatere, kognitive behandlere, læger med forskellige specialer samt en hospitalspræst og en hospitalsimam.  
Bogen beskriver på nuanceret vis kompleksiteten i lidelserne, men nogen samlet forståelse gives der ikke, da de interviewede har meget forskellige forståelser af både sygdommens karakter samt dens behandlingsmuligheder. Dog er der generel enighed i, at det er nødvendigt at anlægge et mere helhedsorienteret blik på psykiske lidelser og gøre op med tanken om, at det blot skyldes en ubalance i hjernen. Den åbne tilgang, hvor Marstrand-Jørgensen også giver tid og plads til synspunkter, som man fornemmer hendes uenighed i, er én af bogens forcer. Det er nemlig en vigtig pointe, at depression er en samlebetegnelse for mange forskellige sygdomme, hvor to menneskers forløb kan være meget forskellige. Bogen viser uklarhederne på feltet, men den er også fuld af nuancer og af håb. Den formår at formidle den smukke pointe, at i erkendelsen af hvor små og midlertidige vores liv er, ligger der en stor trøst og skønhed. 
Den er anbefalelsesværdig læsning til alle, som selv har været ramt af psykiske lidelser - eller som har dem tæt inde på livet. Bogen er også en vigtig kommentar til præstationssamfundet, hvor de stigende krav om effektivitet og perfektion slider på os alle ved at forstyrre følelsen af at være forbundet med og forpligtet over for andre mennesker. Dét er noget, der bidrager til denne ’sygdom mellem mennesker’, som psykiateren Poul Videbech kalder depression. Noget at tænke over.
 

Materialer