At lægge bolden død

Om at lytte eller afvise den faglige strukturelle kritik

Føler du, det er blevet sværere eller stort set umuligt at ytre kritik på din arbejdsplads de senere år, og ledelsen vender det imod dig, er der måske nok noget om det, ifølge sociolog Rasmus Willig. Han har i 7 år indhentet udsagn fra en række fagfolk fra både private og især fra offentlige arbejdspladser i Danmark. Personalets ytrede kritik bliver af ledelsen ikke anset som kritik af de strukturelle forhold eller af de almene problemstillinger, men gøres til et individuelt anliggende, som den enkelte medarbejder stilles personligt til ansvar for - ’Her ser vi udfordringer i stedet for problemer’ og ’Her taler vi tingene op, ikke ned’, eller ’Jeg hører, hvad du siger, men det er ikke min oplevelse’ og ’Hvis du er utilfreds, må du sige op. Ingen er uundværlig’ – bemærkninger, der er med til at lukke kritikken ned, uden at gå i dialog eller interagere med den rejste tvivl. I sidste ende fører denne udvikling til apati og ligegyldighed hos personalet.
Her er meget at hente for både medarbejdere og ledere, der gerne vil kende de mekanismer, der gør sig gældende i dette vores neoliberale Danmark, hvor konkurrencestaten er gud. Det er en bog man bliver klog af, den bør være pligtlæsning for alle, der har en drøm om at blive en god leder. Hvis ikke … så kan drømmen om egen iskiosk virke ganske dragende efter denne læsning.

 

Materialer