Mødelokaler

Nivå Bibliotek stiller to mødelokaler gratis til rådighed for kommunens foreninger.

Det er ikke muligt at reservere lokalerne til faste ugentlige eller månedlige møder.

Du skal søge lokaler ved at sende en forespørgsel via Fredensborg Kommunes bookingportal. Man skal oprettes i systemet og godkendes af kommunens administration for at kunne bruge bookingsystemet.

> Fortsæt til Fredensborg Kommunes bookingportal

Mødelokalerne er en integreret del af Nivå Bibliotek og indgår i bibliotekets daglige drift i dagtimerne, hvorfor de ikke er tilgængelige for udlån i denne periode.

Lokalerne kan lånes i følgende perioder:

Mandag-fredag kl. 18-22.
Lørdag kl. 13-17
Søndag kan lokalerne ikke lånes.

Biblioteket har fortrinsret til egne lokaler til egen primær virksomhed.
 

Hvordan låner du lokaler?

Du skal søge lokaler ved at sende en forespørgsel via Fredensborg Kommunes bookingsystem.

Man opnår adgang til lokalerne via Nivå Biblioteks hovedindgang. I forbindelse med godkendelse af en booking oplyses der i efterfølgende mail om, hvordan man opnår adgang til biblioteket og lokalerne. Ønsker man yderligere vejledning i dette, kan man møde op på Nivå Bibliotek i bibliotekets åbningstid, hvor personalet vil være behjælpeligt med at vise, hvordan adgangen opnås.

Det er den, der booker lokalerne, som er ansvarlig for, hvem der opnår adgang til biblioteket i den periode, hvor man låner lokalet.

Lokalerne indgår ikke i sæsonbookingen.
 

Regler for brug af lokalerne

For at kunne låne kommunale lokaler skal alle foreninger, grupper og andre aflevere en ”erklæring om indhentelse af børneattest” til Center for Læring, Fritid og Sundhed. Læs mere om børneattester her. Afleveringen af "erklæring om indhentelse af børneattest" er et lovkrav ifølge Folkeoplysningsloven.
 

Rygning forbudt

Der er totalt rygeforbud i Fredensborg Kommune lokaler samt udearealer.

Læs i øvrigt mere om brugen af lokalerne på siden Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug.
 

Udstyr

Der er monteret en projektor i det store mødelokale på Nivå Bibliotek. Man skal selv medbringe bærbar pc eller lignende. 

Der er adgang til at bruge Bibliotekets toiletter, når man låner lokalerne. Der er ikke adgang til køkkenfaciliteter, men kaffeautomaten i biblioteksudlånet kan benyttes.
 

Teleslynge

Det er muligt at låne en teleslynge til alle mødelokaler. Teleslyngen forbedrer mulighederne for, at mennesker med høreapparater kan lytte med via høreapparatets telespole. En teleslynge består af en mikrofon, der opfanger lyd, og hvis signaler forstærkes og sendes ud gennem en teleslynge - dvs. et kabel, der enten er monteret i gulvet, i væggene eller udlagt i et rum. 

Hvis du er deltager til et arrangement og ønsker at bruge teleslyngen, skal den bookes ved personligt fremmøde på biblioteket eller over telefonen. Læs mere om teleslyngen i folderen Mobil teleslynge.
 

Lokaler på Nivå Bibliotek

Kontaktperson: Johanne Winther

Bordopstilling og oprydning: I hvert lokale findes en tegning af bordopstilling. Efter endt brug skal borde og stole stå som angivet på tegningen. 

Opstilling og oprydning skal foregå indenfor den reserverede tid. Lokaler og udstyr afleveres rent og ordentligt til næste brugere.
 

Det store mødelokale 

59 m2 | 7 borde | 40 stole | 16 personer ved mødebordopstilling. 24 personer ved Hesteskosopstilling. 68 personer ved opstilling til et foredrag.
Udstyr: Projektor

Mødelokale i Nivå med opstilling til foredrag

 

Det lille mødelokale (Bibliotekets læsesal)

| 5 borde | 13 stole | 12 personer  
Kan kun bruges til møde for op til 12 personer. 
Biblioteksmøbler findes i lokalet, hvorfor det er begrænset, hvordan bordene kan opstilles.

Mødelokale i læsesalen på Nivå Bibliotek