Litteraturens verden

Litteraturens verden

Adgang
Med bibliotekslogin
Grundige artikler om litteraturhistoriens vigtigste genrer, perioder og værker.

Lit­te­ra­turensVerden.dk giver en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­tur historie fra old­tid­ens Ægypten, Meso­po­tamien samt antik græsk og romersk lit­te­ra­tur. Herefter følger mid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en, op­lys­nings­ti­den, romantikken og frem til moderne tid.

Med Lit­te­ra­turensVerden.dk får du mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslit­te­ra­turens største værker. I perioder udvælger redaktionen be­tyd­nings­ful­de værker eller forfatterskaber, som vil blive gennemgået og analyseret i dybden.

Eksempler på indholdet