I eBiblioteket kan du få adgang til en lang række online resurser såsom ebøger, sprogkurser, artikel-databaser, film-streaming, musikvideoer og meget andet. Mange af disse resurser er betalt af biblioteket, men stilles frit til rådighed for registrerede brugere, som er bosat i Fredensborg Kommune.

Ud over de betalte resurser finder du i eBiblioteket også links til gratis hjemmesider, som enten er lavet af danske folkebiblioteker i fællesskab eller bare kan være gode hjælpemidler i research og andre sammenhænge.

> Opret dig som bruger for at få fri adgang til betalingsresurserne