Biblioteket og Bæredygtighed

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Vi har gennem hele historien arbejdet med deleøkonomi, da vi er sammen om bøgerne og låner dem ud igen og igen. På denne side vil du kan finde vores forskellige arrangementer og indsatsområder. Herunder også det store nationale projekt, som vi er blevet en del af: Sammen om verdensmålene

Sammen om Verdensmål

Kort fortalt

Alle mennesker har noget, de føler stærkt omkring, som kan gøre gavn for andre mennesker, hvis de handler på det. Som deltager i SAMMEN OM VERDENSMÅL kan du arbejde med det, du interesser dig for. Er der noget, du længe har haft lyst til at gøre noget ved? Eller er der nogen, du længe har haft lyst til at hjælpe? Ligegyldigt hvad det er, så er der nok et verdensmål til dig.

Målet med projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL er at sætte folk sammen i nye fællesskaber på tværs af overbevisninger, alder, tilhørsforhold og fagligheder. Gennem inspiration og fællesskabende aktiviteter kan du og jeg - og alle dem vi inviterer med - være med til at gøre en positiv forskel for lokalområdet, en nabo eller noget helt tredje.

Som deltager i SAMMEN OM VERDENSMÅL er du med til at skabe nye lokale fællesskaber, hvor du kan realisere dine egne eller andres idéer og deltage i flere inspirerende workshops. Vi skal bl.a. hjælpe hinanden med at oversætte og handle på visionerne i FN´s verdensmål. Mere konkret handler det om at gøre verdensmålene hverdagsagtige og relevante for dig og det fællesskab, du bliver en del af.

Måske er du i tvivl om, hvor du skal starte eller om der overhovedet er noget, du kan gøre som enkeltperson? Du kan være tvivlende, modløs, nysgerrig eller engageret? Og det er ok. Alle er velkomne, for når vi gør noget sammen med andre, kan vi opnå meget mere.

Hvorfor biblioteket? Biblioteket er et oplagt sted at mødes i dit lokalområde, fordi biblioteket er noget alle har adgang til. Du må gerne være medlem af en klub eller forening, parti eller andet, men eventuelle tilhørsforhold parkerer vi et andet sted, når vi mødes omkring vores fælles agenda, som vi skal til at formulere i fællesskab. SAMMEN OM VERDENSMÅL handler om at bidrage til FN´s verdensmål, men i dette spændingsfelt er der vide rammer, som du og jeg kan være med til at fylde ud og gøre noget ved.

De fleste biblioteker arbejder allerede med FN´s verdensmål og skal til at udvikle nye aktiviteter, som de gerne vil involvere dig i. Derfor har bibliotekerne brug for at høre, hvad der optager og interesser dig. Din mening og deltagelse er betydningsfuld, fordi vi tror på, at alle kan være med til at gøre en forskel.

Hvem kan være med?

SAMMEN OM VERDENSMÅL er for alle, men vi appellerer især til seniorerne, fordi der er mange andre tilbud til de unge og erhvervsaktive. De mest erfarne medborgere har værdifulde erfaringer og viden, som andre kan have gavn af. Og rigtig mange vil gerne bidrage til en bedre verden. Det viser en ny undersøgelse fra Moos-Bjerre, som har spurgt mere end 1000 seniorer fra hele landet om deres holdninger og viden om FN´s verdensmål samt motivation for at bidrage til en mere bæredygtig verden.

Det får du ud af at være med i SAMMEN OM VERDENSMÅL

  • Du bliver del af et meningsfuldt fællesskab, som du selv er med til at skabe
  • Du får inspiration til at igangsætte og udvikle bæredygtige aktiviteter på biblioteket
  • Du får indsigt i, hvordan du kan øge egen og andres trivsel og samtidig bidrage til FN´s verdensmål
  • Du møder andre gode folk med de samme gode intentioner som dig
  • Du kan også blive del af et rejsehold, som inspirerer andre medborgere og biblioteker til at engagere sig i verdensmålsarbejdet

Aktiviteter

Fra Verdensmål til Hverdagsmål - vil du være med?

Bibliotekerne vil gerne bidrage til en bæredygtig fremtid, men vi kan ikke gøre det alene. Derfor...
31.08.22 kl. 10:00 - 14:00

Del dit tip til en bæredygtig verden

Hvad gør du selv i hverdagen for at skabe en mere bæredygtig verden? Det kan være alt fra at vaske tøj om natten til at samle plastic op på stranden. Tryk på den røde knap med plusset og lav et opslag på denne tavle med dine bedste idéer og tips.

Lavet med Padlet