Statistik

Hvert år samarbejder folkebibliotekerne og Danmarks Statistik om at lave udførlig statistik over brugen af bibliotekerne. Her er et par nøgletal fra den seneste statistik for Fredensborg Bibliotekerne.

Statistik over udlån

Statistik over besøgende

Se mere biblioteksstatistik på Danmarks Statistiks hjemmeside.