Explora (tidl. EBSCOhost)

Adgang
Med bibliotekslogin
Explora er en uundværlig databasesamling for studerende, forskere og andre med seriøs interesse for et emne.

Explora - tidligere listet under navnet EBSCOhost Masterfile Premier - dækker over en samling af databaser både generelle og med specifikke fagområder. I databaserne kan du finde referencer til artikler, artikler i fuld tekst, ebøger i fuld tekst, billeder og kort. Langt størstedelen af indholdet er på engelsk. Niveauet for artiklerne spænder fra gymnasieegnet til videnskabeligt.

Databaserne er:

  • Teacher Reference Center (om undervisning og pædagogik)
  • Women's Studies International (artikler og henvisninger til artikler inden for kvindestudier)
  • GreenFILE (om miljø og klima)
  • MasterFILE Premier og MasterFILE Complete (alle emner)
  • eBook Collection (ebøger inden for mange emner)

Når du logger ind, vil du søge på tværs af alle databaserne. Man kan begrænse til en bestemt database ved - efter at søgningen er foretaget - vælge "All filters" og dernæst "Content provider".