Danske slægtsforskere

Adgang
Fri adgang
Danske Slægtsforskere er landets største slægtsforskerforening, og deres hjemmeside er en skattekiste af uundværlig information.

På danske slægtsforskeres hjemmeside finder du masser af hjælp til din slægtsforskning, inklusive et meget aktiv forum, hvor medlemmerne hjælper hinanden med blandt andet tydning af håndskrifter. Siden har også et omfattende link-samling til slægtsforskningsresurser i hele verden.