Danmarks Kirker

Adgang
Fri adgang
Indscannet version af stort opslagsværk, som indeholder grundig information om alle Danmarks kirker.

Nationalmuseet har stået for indscanningen af et af de vigtigste værker for lokalhistorikere og andre med interesse for dansk kirkebyggeri gennem tiderne. Her kan du finde alle Danmarks kirker og læse om deres historie, arkitektur, udsmykning og indretning. Man kan søge på kirkernes navn, by eller herred.

Danmarks Kirker kan benyttes gratis hjemmefra og kræver ikke adgangskode.

NB! Værket er i august 2023 endnu ikke færdigindscannet. Dele af Midt- og Nordjylland mangler.