Mødelokaler på Humlebæk Bibliotek

Grupperum

Icon Description

45 m2 | 9 borde | 30 stole | 30 personer ved standardopstilling | Projektor | White-board

I tilknytning til grupperummet findes et lille tekøkken.

Det er muligt at reservere Grupperummet på fast ugentligt eller månedligt basis for et år ad gangen.

Inspicér lokalet via Google Streetview

Salen

Icon Description

135 m2 | 12 borde | 42 stole | 120 personer ved standardopstilling 120 (90 anbefales) | Projektor | White-board | Lydanlæg

Ved mere end 90 personer skal man selv sørge for ekstra stole. Tekøkken findes i tilknytning til Grupperummet og kan også benyttes af Salens brugere

I forbindelse med udstillinger er der opsat ophængningslister/gallerilister, som skal benyttes. Udstiller skal selv medbringe gallerisnor til ophængning af billeder. Det er ikke tilladt at slå søm i væggene, ej heller at bruge nåle, tape, klæbemasse eller lignende.

Salen kan ikke reserveres på fast ugentlig eller månedlig basis.

Salen kan ikke reserveres til sportslig aktivitet.

Inspicér lokalet via Google Streetview

Særligt om mødelokalerne på Humlebæk Bibliotek

Der er udstillingsmontre, opslagstavler og mulighed for booking af teleslynge.

 

Bordopstilling og oprydning: 

I hvert lokale findes en tegning af bordopstilling. Efter endt brug skal borde og stole stå som angivet på tegningen.

Opstilling og oprydning skal foregå indenfor den reserverede tid. Lokaler og udstyr afleveres rent og ordentligt til næste brugere.