Artikel - Nyhed

Fredensborg Bibliotekerne er certificeret i FN’s Verdensmål

Certificeringen sker efter et målrettet arbejde med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling både internt på bibliotekerne og med aktiviteter for kommunens borgere.

Af admin

Tags

Verdensmål

Rimer bæredygtig udvikling på biblioteker? Det gør det på Fredensborg Bibliotekerne. Her er der de seneste år blevet arbejdet målrettet med FN’s 17 Verdensmål, og det anerkendes nu med en Verdensmåls-certificering.

”Biblioteket har både særlige muligheder og ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. De er allerede vigtige, lokale mødesteder og videnscentre og kan være med til at gøre de store, globale målsætninger lokale og håndgribelige. Biblioteket kan gøre verdensmål til hverdagsmål,” siger bibliotekschef Tania Schwartz.

Insekthoteller, bæredygtige foredrag og børneaktiviteter

De seneste år har Fredensborg Bibliotekerne sat en række initiativer og aktiviteter i søen, der sætter fokus på Verdensmålene.

Bl.a. er der afholdt en række foredrag om klimavenlig mad, bæredygtig investering, ansvarligt tøjforbrug og meget andet sammen med Fredensborg Kommunes Team Klima og Bæredygtighed. For børnene er der hvert halve år blevet sat særligt fokus på et bestemt Verdensmål – fx ligestilling mellem kønnene og livet i havet – med workshops, højtlæsning og andre aktiviteter.

Samtidig har Verdensmålene også fyldt på de indre linjer. Der er bl.a. blevet arbejdet med bibliotekernes udearealer og etableret ”insekthoteller” i Humlebæk og Nivå. Og der er blevet sat fokus på affaldsminimering, genbrug og kompetenceudvikling blandt medarbejderne.

 

Lokale samarbejder

En hjørnesten i Verdensmåls-certificeringen er at række ud til og samarbejde med andre lokale foreninger, organisationer og frivillige ildsjæle, der arbejder med bæredygtighed – eller har lyst til at komme i gang med det. Fredensborg Bibliotekerne har det seneste år fået samarbejder med en række forskellige lokale aktører. Bl.a. med Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg.

”Det giver rigtig god mening for os at samarbejde med bibliotekerne. De kan noget, vi ikke kan, og vi kan noget, de ikke kan. Men vi er fælles om at arbejde for en verden og en natur i bedre balance og med mere mangfoldighed. Det tror vi på, at vi kan hjælpe hinanden med,” siger Niels Hald fra Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg.

Bibliotek og naturfredningsforening inviterer bl.a. på en tur for børnefamilier langs åen i Nivå i foråret i selskab med en naturvejleder og en litteraturformidler.

 

Handleplan og verdensmålsdogmer.

Det er Danmarks Biblioteksforening, netværket DB2030 og bæredygtighedsorganisationen Chora 2030, der står bag certificeringsprogrammet, og man skal som bibliotek leve op til en række krav for at blive certificeret.

Fredensborg Bibliotekerne har lavet en treårig handleplan, hvor man både internt på biblioteket og i borgerrettet formidling og involvering arbejder med FN’s Verdensmål. Og medarbejderne har sammen udviklet et sæt Verdensmåls-dogmer, som skal integreres i det daglige arbejde.

 

Bibliotekets bæredygtige grundtanke

”Folkebibliotekerne er i deres grundtanke bæredygtige og baseret på cirkulær økonomi: Her deler og låner vi de samme bøger og materialer mange gange. Samtidig er bibliotekerne bygget på tanken om, at alle, uanset baggrund og indkomst, har gratis adgang til et enormt udbud af viden og ressourcer. Og så er det en af bibliotekets kerneopgaver at formidle viden om de globale udfordringer, vi står overfor – og hvordan vi kan løse dem,” siger Mathias Nielsen, der er litteratur- og verdensmålsformidler på Fredensborg Bibliotekerne.

Derfor giver det også rigtig god mening, at netop bibliotekerne arbejder med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

”Verdensmålene ligger i hel naturlig forlængelse af rigtig meget af det, bibliotekerne gør i forvejen. Men ved at synliggøre målene i vores aktiviteter, arrangementer, strategier og handleplaner bliver vi og borgerne også mere bevidste om, hvor vigtig en vision og opgave, vi har foran os – nemlig at bidrage til en verden og et lokalsamfund i bæredygtig udvikling,” siger Tania Schwartz.