Slægtsforskningscafé

Seks gange om året er der slægtsforskningscáfe på Fredensborg Bibliotek.

Har du lyst til at kaste sig over slægtsforskningen, kan du få en introduktion til de vigtigste online værktøjer og sidde og arbejde sammen med ligesindede i Fredensborg Biblioteks slægtsforskningscafé.

I spidsen for slægtsforskningscaféen står frivillig og mangeårig slægtsforsker Sten Petersen, som hjælper deltagerne i gang og fortæller om databaser og andre hjælpemidler, som man finder på internettet.

Slægtsforskningscaféen er beregnet for uerfarne slægtsforskere og finder sted tre gange i foråret og tre gange i efteråret.

Nyttige links for slægtsforskere

Arkiv.dk

I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver, inklusive Fredensborg Arkiverne.

Arkiv.dk består af mange forskellige typer af digitalt materiale, som har med lokalhistorie at gøre. Du kan i arkiverne finde billeder, arkivalier, bøger og artikler, film- og lydoptagelser og meget, meget mere. Materialerne er indscannet af først og fremmest lokalhistoriske arkiver overalt i landet. Også Fredensborg Arkiverne bidrager flittigt til denne digitale samling.

Så har du brug for at vide, hvordan en gade eller en bygning så ud for 100 år siden, eller vil du se plakater, filmklip eller artikler fra en svunden tid i Danmarks historie, så er Arkiv.dk et godt sted at starte.

Danske slægtsforskere

Danske Slægtsforskere er landets største slægtsforskerforening, og deres hjemmeside er en skattekiste af uundværlig information.

På danske slægtsforskeres hjemmeside finder du masser af hjælp til din slægtsforskning, inklusive et meget aktiv forum, hvor medlemmerne hjælper hinanden med blandt andet tydning af håndskrifter. Siden har også et omfattende link-samling til slægtsforskningsresurser i hele verden.

Ellis Island Passenger Search

Hvis nogle af dine forfædre udvandrede til Amerika, kan du sandsynligvis finde dem her.

I slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet kom millioner af immigranter gennem Ellis Island, når de ankom til USA. Alle blev de her registreret af myndighederne, og disse optegnelser er nu lagt i en database, som du kan søge i. Det kræver dog, at man opretter en gratis brugerprofil.

Fredensborg Arkiverne

På Fredensborgs lokalhistoriske arkivs hjemmeside kan du læse om bygninger, personer, områder, begivenheder i kommunens historie.

Fredensborg Kommunes lokalhistoriske arkiv har fysisk hjemme på Fredensborg Rådhus i Kokkedal, men på arkivets hjemmeside kan du finde masser af information om områdets historie, som kan være gavnlig for slægtsforskere, ligesom arkivet linker videre til andre gode sider på nettet.

Rigsarkivet

Rigsarkivet indsamler og opbevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden.

Rigsarkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder danskernes fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne. Mange af kilderne er tilgængelige online via sektionen Arkivalier Online inklusive kirkebøger fra hele landet.

Slægtsforskerens bibliotek

Omfattende hjemmeside, hvor man kan søge på slægtsnavne m.m. og få oversigt over og adgang til den tilgængelige litteratur.

Slægtsforskernes bibliotek er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden. De over 20.000 værker, som biblioteket indeholder, kan læses direkte på skærmen i pdf.