Låneregler

Lånereglerne forklarer, hvordan du bruger biblioteket, og hvad vi kan forvente af hinanden. Lånereglerne er vedtaget i Fredensborg Kommunes kulturudvalg. Denne version er dog tilpasset til online brug.

Hvem kan bruge biblioteket?

Biblioteket er for alle. For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem, skal du være registreret som bruger. Vær opmærksom på, at nogle af bibliotekets digitale tilbud kun kan benyttes, hvis du bor i kommunen. Du vil på de websteder blive bedt om at vælge dit bibliotek. Du skal her vælge Fredensborg.

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Du kan med MitID oprette dig selv eller dit barn som bruger på biblioteket. Du skal oprette en pinkode, når du registreres. Pinkoden bruges ved benyttelse af det selvbetjente bibliotek, udlån på selvbetjeningsautomaterne, til at reservere og forny materiale, til at se din lånerstatus, og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud. Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du blive oprettet ved personligt fremmøde

> Se de betjente åbningstider

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter e-mail, telefonnummer mm. Du kan selv ændre oplysningerne på din brugerprofil, når du er logget ind på bibliotekets hjemmeside eller i bibliotekets app.

Sundhedsskortet er dit lånerkort og din adgang til det selvbetjente bibliotek. Har du glemt kortet, kan du benytte dit cpr-nummer plus pinkode. Du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på dit kort.  Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Er du under 18 år, kan du få udstedt et lånerkort eller bruge dit sundhedskort.

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har en anden lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Det er gratis at låne på biblioteket.

Visse materialer er pålagt en aldersbegrænsning. Børnelånere tildeles automatisk en passende lånerkategori, så de ikke kan låne materialer, som ikke er egnede for dem.

Hvordan afleverer du?

Du kan se på din udlånskvittering, hvornår materialet skal afleveres. Det kan du også se, hvis du logger ind på bibliotekets hjemmeside eller i bibliotekets app.

Hvis du ønsker det, kan du modtage en påmindelse på SMS eller e-mail tre dage før, materialet skal afleveres.

Når du afleverer materiale, kan du få en kvittering. Den er din dokumentation for, at det er afleveret. Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer hvis du logger ind på din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside, i bibliotekets app eller på selvbetjeningsautomaten.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Gebyrerne opkræves af Fredensborg Kommune via en besked i din eBoks.

Selvom du er tilmeldt servicen ”Påmindelse”, er det stadig dit eget ansvar at overholde afleveringsfristen på dine lånte materialer. Biblioteket kan ikke garantere for, at e-mail eller SMS når frem.

Hvordan fornyer du?

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Visse materialer kan ikke fornyes. Fornyelse af materialer kan først ske 10 dage før afleveringsfristelsen.

Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, i bibliotekets app, på selvbetjeningsautomaterne, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Du kan højst forny et materiale 4 gange.

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere/bestille materiale via bibliotekets hjemmeside, i bibliotekets app eller personligt på biblioteket.

Du modtager besked fra biblioteket via SMS eller e-mail, når dit materiale er klar til afhentning,

Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer. Erstatninger opkræves af Fredensborg Kommune via en besked i din eBoks.

Udelukkelse og bortvisning

Du skal respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du bliver udelukket fra at låne på biblioteket, hvis du skylder 200 kr. eller mere. Hvis du skylder penge til biblioteket, bliver de opkrævet af Fredensborg Kommune, og der videresendes til Gældstyrelsen, hvis du ikke betaler.

Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel.

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).