Skoletilbud

Skoletilbud

Læselyst og inspiration til læsning er en kerneopgave for biblioteket, og går igen i næsten alle vores tilbud. Læsning skaber mulighed for at spejle sig eller få indsigt i andre måder at leve eller se verden på.

For især udskolingen bliver det at have kompetencer i informationssøgning og kildekritik vigtigt, og vi har god erfaring med at være en ekstra sparringspartner fx i forbindelse med skolernes projektuger, hvilket vores tilbud afspejler.