Selvbetjent bibliotek

Du er velkommen til at benytte biblioteket på egen hånd uden for almindelig åbningstid.

I de selvbetjente åbningstimer kan man selv lukke sig ind på biblioteket og udføre de mest almindelige biblioteksærinder uden for almindelig åbningstid om morgenen og - for Fredensborg og Humlebæk Biblioteks vedkommende - om aftenen.

Hvad kan du i den selvbetjente åbningstid?

Den selvbetjente åbningstid giver dig mulighed for at benytte bibliotekets faciliteter på egen hånd. Der er ikke mulighed for at få hjælp fra personalet, og der er som regel ikke personale til stede. I den selvbetjente åbningstid kan du:

 • Låne og aflevere materiale
 • Hente reserveret materiale
 • Bruge bibliotekets pc’er
 • Bruge bibliotekets WiFi
 • Læse aviser og tidsskrifter
 • Printe og kopiere
 • Lege, hygge, arbejde og studere
 • Holde uformelle møder
 • Benytte bibliotekets foreningsmødelokaler.
 • Benytte de af bibliotekets digitale tilbud, som kun kan benyttes fra selve biblioteket som for eksempel Infomedia

Sådan kommer du ind

Du skal være registreret som låner ved Fredensborg Bibliotekerne for selv at kunne lukke dig ind. Du låser dig ind på biblioteket med dit sundhedskort og din pinkode. Er du ikke oprette som låner, kan du blive det ved at oprette dig med MitID på bibliotekets hjemmeside. Du kan også blive oprettet ved personligt fremmøde på et af Fredensborg Bibliotekerne i den betjente åbningstid. Her skal du medbringe dit sundhedskort.

Biblioteket er dit og mit

Det selvbetjente bibliotek bygger på tillid mellem biblioteket og dig. Pas godt på biblioteket og hold god ro og orden. Vi har dog alligevel et par regler:

Vi registrerer, hvem der lukker sig ind. Tager du andre med dig ind, er det på dit ansvar. Lokalerne er tv-overvåget med lyd, og alle materialer er tyverisikrede. Tv-overvågningen sker i henhold til Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018) og Lovbekendtgørelse nr. 1190 om tv-overvågning.

 • Det er ikke tilladt at åbne vinduerne.
 • Husk at forlade biblioteket inden lukketid, ellers udløses alarmen. Et højtalersystem advarer dig 15 minutter før biblioteket lukker.
 • Hvis du fremprovokerer en alarm, bliver du opkrævet udgiften til vagten.
 • Respektér god ro og orden og tag hensyn til andre brugere. Hvis du ikke gør det, kan du blive bortvist og udelukket fra brug af biblioteket i en periode.
 • Hærværk anmeldes til politiet.
 • Biblioteket forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til det selvbetjente bibliotek, når der f.eks. afholdes arrangementer.
 • Det er ikke tilladt at ryge, drikke alkohol eller tage euforiserende stoffer i bibliotekets lokaler.

Ansvar

Hvis du lukker personer med dig ind, sker det på dit ansvar. Derfor bør du kun lukke personer med ind, som du kender.

Når du låser dig ind på biblioteket bliver du registreret med dine CPR-oplysninger.

Indgangspartiet og biblioteksrummet er overvåget af videokameraer, dels af hensyn til din sikkerhed, dels som forebyggelse mod tyveri, hærværk mm. i den ubemandede åbningstid. Videooptagelserne sker i henhold til gældende lov.

Når du har låst dig ind på biblioteket i den ubemandede åbningstid, låses døren efter dig, og dit ophold på biblioteket sker på dit eget ansvar.