Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Minka Jensen

Kort om bogen

Bog om børneopdragelse, der skal forbedre forholdet mellem børn og unge og deres forældre, samt de relationer, der skabes i børnenes liv. For forældre eller folk, der professionelt arbejder med børn

Beskrivelse

I otte kapitler beskriver Anette Prehn sin tilgang til værdibaseret børneopdragelse. Hun lægger vægt på to metodiske værktøjer. Afledte effekter, der skal give voksne mere fokus på de følgevirkninger, der udspringer af, hvordan problemer løses i opdragelsen. Fokus er på de effekter, som beslutninger og handlinger har i børn og unges liv. Det andet metodiske værktøj er akkumulerede effekter. Her er fokus på, hvordan bred påvirkning på flere platforme og samfundsmæssige niveauer, såsom sociale medier, teknologi, og lignende, kan have en ophobende effekt, der rækker langt ind i andre dele af opdragelsen og livet

Vurdering

Interessant fokus på relationelle følgevirkninger af beslutninger i børneopdragelsen. Der lægges vægt på, at opdragelse er dynamisk og påvirker på mange niveauer. Dette giver en spændende vinkel på pædagogiske metoder. Bogen er godt gennemarbejdet, men til tider svært tilgængelig. I særdeleshed analyser af hjernens biologiske og psykologiske skismaer giver den en meget akademisk tilgang. Interessant med en sproglig og kulturel værdibaseret tilgang til opdragelsesdebatten

Andre bøger om samme emne

Rummer paralleller til en udgivelse som Ka' selv - vil selv