Lektørudtalelse

Forfatter: Heidi Mørch

Kort om bogen

Her formidles viden om den nye behandlingsform for psykiske lidelser, neurologiske forstyrrelser og andre kroniske problemer - neurofeedback. For dem der påtænker at afprøve denne terapiform

Beskrivelse

Neurofeedback går kort ud på at træne hjernen, så den bliver bedre til at afhjælpe en lang række forskellige ubalancer i hjernen. Bogen er i tre dele. Først et baggrundsafsnit om hjernen og nervesystemet, hvordan virkeligheden opleves og erindringer fremkaldes, dernæst præsenteres tre forskellige træningsformer indenfor neurofeedback-metoder, og slutteligt hvordan terapien kan hjælpe i forbindelse med en lang række lidelser som fx ADHD og ADD, autismespektrumforstyrrelser, stress, spiseforstyrrelser, depression og bipolare forstyrrelser, angsttilstande, PTSD, afhængighed, epilepsi, migræne og kroniske smerter. Sidste del bliver delvis belyst ved hjælp af cases. Bogen er oversat fra tysk. Meike Wiedemann er uddannet neurobiologi og har arbejdet med neurofeedback i mere end 20 år, og Kirsten Segler er uddannet inden for biologi og journalistik

Vurdering

Det skal pointeres at dette ikke er en selvhjælpsbog, men en beskrivelse af en metode. Forfatterne beskriver emnet entusiastisk og i et letforståeligt sprog, og specielt i baggrundsafsnittet om hjernen og nervesystemet også med et glimt i øjet. Forsiden gør desværre intet for bogen

Andre bøger om samme emne

Der findes p.t. ikke andet på dansk om emnet adresseret til menigmand