Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Kort om bogen

Stor flot bog om dansk byhushistorie, og hvordan man istandsætter gamle byhuse og lejligheder. Både for bevaringsinteresserede og handymen

Beskrivelse

Om dansk byggeskik og bygningshistorie vedr. byhuse, og hvordan man vedligeholder, ombygger og istandsætter ældre byhuse og lejligheder med respekt for deres oprindelige arkitektur og de materialer, de er bygget af. Den omfattende bog indleder med byhusenes og bykernernes historie fra middelalderen og frem til i dag. Derefter følger kapitler om husenes stilarter, indretning og karakteristika samt hovedtyperne op gennem historien. Anden hoveddel omhandler istandsættelse af den enkelte husdele: Tag, facade, vinduer, murværk og døre samt de indvendige dele: Gulve, vægge, lofter m.v. og hvordan man efterisolerer og laver energiforbedring. Søren Vadstrup er restaureringsarkitekt, forsker og underviser inden for dansk bygningshistorie og bevaring, og bogen er rigt forsynet med fotos og forfatterens egne tegninger. Vadstrup udgav i 2004 Huse med sjæl

Vurdering

Eminent veltilrettelagt, flot bog om dansk byhustradition. Den store bog giver god baggrund for byhusenes historie og typologi og konkrete anvisninger til, hvordan huse og lejligheder skal vedligeholdes og renoveres. De ledsagende fotos af huse og lejlighedskomplekser er med detailskitser af forfatteren

Andre bøger om samme emne

Er tænkt som afløser for Byhuset fra 1980, som på flere punkter er forældet