Lektørudtalelse

Forfatter: Henrik Munch Jørgensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere, forældre samt andre med interesse i at lære børn at læse og skrive. Bogen er samtidig velegnet til anvendelse på både pædagog- og læreruddannelsen, da teorierne forklares godt og suppleres med relevante eksempler fra undervisningspraksis, som gør det let for de studerende at tage teorierne til sig

Beskrivelse

Ragnhild Söderbergh er svensk professor i sprog og bl.a. kendt for at have lært sin egen datter at læse i en alder af 2 år. I denne bog præsenterer hun teorierne bag sin metode og fortæller, hvordan vi kan hjælpe børn med deres tilegnelse af tale- og skriftsproget. Bogen er bygget op over tre dele. Den første del fokuserer på børns tilegnelse af det talte sprog. Den anden del behandler det skrevne sprog. Og den tredje del omhandler børns erobring af skriftsproget i førskolealderen. Bogen er både velskrevet og velbegrundet. Det er en meget interessant udgivelse, som både studerende samt aktive lærere og pædagoger kan finde god inspiration i

Sammenligning

Bogen kan læses i samspil med Hans Vejleskovs Sprogbrug og sprogtilegnelse hos børn, 2007

Samlet konklusion

Oplagt anskaffelse til bibliotekerne på lærer- og pædagoguddannelsen samt til skolebibliotekernes samling