Lektørudtalelse

Forfatter: Jette Beider

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

I bogen fortælles i tekst og billeder om impressionismen og ikke mindst om maleren Claude Monet. Den lille svenske pige Linnea og hendes pensionerede ven Blomkvist har længe set billeder afMonet, inden de får lejlighed til at rejse til Paris. Der oplever de den franske hverdag på det hyggeligste hotel i hele Paris - hotel Esmeralda på den venstre Seinebred. Under besøget oplever dealle de steder, hvor Monet færdedes og det sted han boede. De ser de steder, hvorfra mange af hans motiver er hentet. De møder også nogle af Monets efterkommere, der viser billeder og fortællererindringer om den berømte maler og hans liv. Bogen giver imidlertid også en meget fin skildring af den impressionistiske maler Monets livsforløb og gerning - men denne vinkel af handlingen vil nokikke have de mange låneres bevågenhed. De mange flotte illustrationer vil sammen med fortællingen om Linneas oplevelser give anledning til at snakke meget om indholdet, men for de der låner bogentil selvlæsning fra ca.3. kl. vil den være af mindre interesse. Til gengæld vil den være et fint supplement, hvis en gruppe arbejder med emner om malerkunst, fransk kultur o. lign. På grund af detspecielle indhold vil den desværre være af interesse for en mere begrænset gruppe af skolebibliotekets lånere