Ole Steen Hansen (f. 1957): Syngeklubben leipzigerne og andre mennesker fra DDR
  • Bog

Syngeklubben leipzigerne og andre mennesker fra DDR

Om forfatterens rejser i DDR, i årtierne op til murens fald, med beskrivelse af nogle af de personer han mødte undervejs og senere forsøgte at genfinde, for at høre hvordan det er gået dem siden

Hvor står den?

To sekunder. Bibliotekaren tjekker lige på hylden, hvad vi har af eksemplarer, og om de er hjemme.