Heidi Funder: Skriv historie!
  • Bog

Skriv historie!

Af Heidi Funder (2012)
Brugsbog til elever og lærere om anvendelsen af skriftlighed i historiefaget. Bl.a. om notatteknik og metodekendskab, samt udvikling af problemformulering og disposition til SRP (studieretningsopgaven)

Hvor står den?

To sekunder. Bibliotekaren tjekker lige på hylden, hvad vi har af eksemplarer, og om de er hjemme.