Lektørudtalelse

Forfatter: Carsten Güllich-Nørby

Anvendelse/målgruppe/niveau

For læsere, der interesserer sig for meteorologi og vejret som fænomen. Er nem at læse så værket er brugbart fx til en større skoleopgave fra og med højeste folkeskoleniveau

Beskrivelse

Forfatteren er meteorolog og tidligere formand for Dansk Meteorologisk Selskab. I sit nye videnskabs- kulturhistoriske oversigtsværk om meteorologi fortæller han grundigt og kronologisk om, hvordan mennesket har set på vejret og tænkt om vejret gennem 5000 år. I sit forord skriver han bl.a. om bogens sigte. "Vejret gennem 5000 år handler således om vor viden om vejret, men også om vejret som sådan, idet jeg af og til vil komme ind på historiske begivenheder, hvor vejret har spillet en vigtig rolle for samfundsudviklingen." Bogen er rigt illustreret. Et afsnit hedder fx "Regnmagere", hvor forfatteren fortæller om de forskellige historiske forsøg på at påvirke vejret fx til nytte for landbruget. I 1800-tallet var regnmageri en veritabel industri. En metode var bl.a. at rydde store skovområder og via store brande påvirke klimaet. Men der er også historisk set mange andre ideer til regnmageri. En skøn tegning i bogen illustrerer fx, hvordan man i Nebraska opstiller "regnkanoner". Brødteksten lyder:"en spiralagtig strømning under affyringen vil føre til en kemisk sammensmeltning af ilt og brint, som igen ville danne regn"

Sammenligning

Mange skriver om vejret, men der mangler et historisk oversigtsværk om meteorologi som dette

Samlet konklusion

Flot illustreret værk om meteorologiens historie, der kan bruges på de større biblioteker