Robert Coupe: Insekternes verden
  • Bog

Insekternes verden

Af Robert Coupe (2009)
Om insekter - bl.a. biller, bier, edderkopper, flyvende fluer, babyinsekter og deres levevis og levesteder. Med vejledning i hvordan voksen/barn sammen bruger bogen
Bedøm dette materiale
Emneord insekter

Hvor står den?

To sekunder. Bibliotekaren tjekker lige på hylden, hvad vi har af eksemplarer, og om de er hjemme.