Om biblioteket

Fredensborg Bibliotekerne er en del af Kulturinstitutionen under ledelse af Biblioteks- og Musikchef Lise Kann. Kulturinstitutionen består også af Fredensborg Musikskole. Kulturinstitutionen referer til Tine Vind, Centerchef for Kultur, Fritid og Sundhed under direktørområdet Kultur, Fritid og Sundhed, Familie og Handicap samt Ældre og Omsorg.

I forbindelse med henvendelser til henholdsvis Fredensborg Bibliotekerne eller Fredensborg Musikskole henvises til bibliotekernes kontaktinformation og musikskolens kontaktinformation.

Politisk hører Fredensborg Bibliotekerne under Kulturudvalget i Fredensborg Kommune. Se evt. dagsordener og referater fra deres møder.

Bibliotekets øvrige ledelse består af:
Afdelingsleder af Fredensborg Bibliotek: Maria Björnsdóttir
Afdelingsleder af Humlebæk BibliotekChristina Skov Petersen
Afdelingsleder af Nivå Bibliotek og Medborgercenter og Kokkedal CafébibliotekLouise Rex Iversen

Bibliotekets formål er fastsat i Lov om Biblioteksvirksomhed fra år 2000.
Ifølge lov og bekendtgørelse er folkebibliotekernes formål at:
"Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet."
"Stille bøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer."
Formålet skal opfyldes gennem:
"[...] kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed."

Læs hele loven på Kulturstyrelsens hjemmeside