Om biblioteket

Fredensborg Bibliotekerne er en del af Kulturinstitutionen under ledelse af Kulturchef Lise Kann. Kulturinstitutionen består ud over bibliotekerne blandt andet af Fredensborg Musikskole, Fredensborg Arkiverne, Venskabsbykomitéen m.fl. Kulturinstitutionen refererer i Fredensborg Kommunes organisation til Lina Thieden, Direktør for Børn Kultur og Sundhed.

Henvendelser til Kulturinstitutionen, som ikke vedrører bibliotek og musikskole, kan ske via Kulturafdelingen på email-adressen kultur@fredensborg.dk. Se også bibliotekets kontaktinformation og musikskolens kontaktinformation.

Politisk hører Fredensborg Bibliotekerne under Kulturudvalget i Fredensborg Kommune. Se evt. dagsordener og referater fra deres møder.

Bibliotekets øvrige ledelse består af:
Afdelingsleder af Fredensborg Bibliotek og Nivå Bibliotek og Medborgercenter: Louise Rex Iversen
Afdelingsleder af Humlebæk BibliotekChristina Skov Petersen

Bibliotekets formål er fastsat i Lov om Biblioteksvirksomhed fra år 2000.
Ifølge lov og bekendtgørelse er folkebibliotekernes formål at:
"Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet."
"Stille bøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer."
Formålet skal opfyldes gennem:
"[...] kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed."

Læs hele loven på Kulturstyrelsens hjemmeside