Tidlig sprogudvikling

Forskning viser, at børns sprogvindue er på vid gab i de allerførste leveår, så der er god grund til at starte tidligt. 

Børn i førskolealderen udvikler deres sprog i meget forskelligt tempo og især i de første tre leveår er det vigtigt som forældre at vide, at det er meget svært at definere et alderssvarende sprog. Nogle børn vil være hurtigere til at udtale ord og begynde at lave sætninger, mens andre vil gemme mere på sproget.

En af de bedste ting, du kan gøre for dit barn, er at sørge for at gøre en indsats for den tidlige sprogudvikling. Forskning viser, at børns sprogvindue - altså den periode i deres liv, hvor de suger allermest sprog til sig - er på vid gab i de allerførste leveår, så der er god grund til at starte tidligt. 

 

7 gode råd til, hvordan du kan styrke dit barns tidlige sprogudvikling:

 

 1. Hav samtaler med din baby allerede fra nyfødt, det udvikler barnets kendskab til sproglyde og det styrker barnets tilknytning til dig, at blive set og hørt. Når barnet siger lyde, svarer du med rigtige ord.
   
 2. Giv det lille barn god tid til at ”svare” og læg mærke til, at hun hurtigt vil forsøge at efterligne dine lyde.
   
 3. Tal med en rolig, blød og gerne lidt lysere stemme, når du taler med din baby. Smil og hold øjenkontakten.
   
 4. Fra barnet er omkring 1 år, er dét at sætte ord på de ting, I omgiver jer med i jeres hverdag, samt på de handlinger, I foretager jer, en stor hjælp for barnets udvikling af sit sprogkendskab og ordforråd.
   
 5. Brug bøger som legetøj. Læs gerne med og fortæl, hvad billederne i bogen forestiller, det udvikler barnets ordforråd. Bøger styrker ydermere barnets kendskab til skrift og bogen som en del af vores kultur.
   
 6. Eventuelle tosprogede skal allerhelst tale deres modersmål med barnet - fokusér på at lære dit barn det sprog, du selv taler. Barnet vil lære korrekt dansk i daginstitution og med andre i nære relationer. Husk, det er ikke en ulempe for børn at være tosprogede, tværtimod er det en styrke og giver en stor sprogforståelse. 
   
 7. Husk, at der ikke kan tales for meget. Sæt ord på alt, hvad I foretager jer, også selvom du måske synes, at det virker fjollet – det styrker dit barns sprogudvikling og vil være en stor hjælp for barnet senere i livet.

 

> Læs mere om børns tidlige sprogudvikling i afsnittet om sprogambassadører og sprogmiljø.