Projekt Sprogambassadører – nye veje for en tidlig indsats

Forskning viser, at en tidlig pædagogisk sprogindsats i supplement til børns sprogindlæring derhjemme kan være af afgørende betydning for børns muligheder senere i livet.

I Fredensborg Kommune findes der allerede tiltag på daginstitutionsområdet, for at sikre dette. Denne indsats når imidlertid kun børn og forældre, der faktisk benytter sig af dagtilbuddene, hvilket er problematisk, da det har vist sig, at en del forældre i lavindkomstgrupper vælger at holde deres børn hjemme, til barnet er mere end 2 år. 

Derfor opstod ideen til Projekt Sprogambassadører, hvis grundtanke er at sprede viden om tidlig sprogindsats og sprogstimulering til småbørnsforældre på en naturlig måde i lokalområdet. Midlet til at nå forældrene var at rekruttere frivillige
Sprogambassadører, der gennem et uddannelsesforløb om småbørns tidlige sprogudvikling blev klædt på til denne opgave.

Projektet har resulteret i 35 uddannede, frivillige Sprogambassadører, som nu bruger deres virke på forskellig vis i lokalområdet. 

Det særligt indrettede Sprogmiljø på Nivå Bibliotek støtter op omkring småbørns tidlige sprogudvikling. Området indeholder flere forskellige sprogstimulerende elementer, der er tilgængelige for alle småbørn fra 0-2 år uanset sprog og kulturel baggrund. Du er altid velkommen til at komme ned i Sprogmiljøet med dit lille barn, barnebarn eller fx med din mødregruppe.

Om lørdagen kan du som oftest møde en Sprogambassadør i Sprogmiljøet. Her kan du få en uformel snak og gode tips til dit barns tidlige sprogudvikling.

Det er også muligt at aftale et møde med en Sprogambassadør – skulle du have lyst til dette kan du kontakte børnebibliotekar Ninna Bjernø på nibh@fredensborg.dk eller 72565430.

I forbindelse med projektet har vi fået produceret en folder med 6 gode råd til tidlig sprogstimulering. Du kan hente dem på biblioteket eller downloade dem som pdf filer via links i undermenuen.