Early literacy

Early literacy handler om at udvikle en forståelse for sprog og et stort ordforråd hos barnet allerede fra fødslen. Sprogtilegnelse afhænger kort og godt af, hvor meget der bliver talt med barnet de første tre leveår.

Hvis barnet i disse første vigtige år kommer bagud, vil det være svært at rette op på senere i livet, da barnet hele tiden skal lære nye ting og derfor simpelthen kognitivt ikke har kapacitet til at indhente dét, han eller hun er bagud. 

Dog er det vigtigt at huske, at formålet med early literacy ikke er at forberede barnet på at få gode karakterer eller klare sig bedre i tests, dette er blot en positiv sideeffekt. Formålet er udelukkende at give barnet den bedst mulige start sprogligt, hvilket vil have en positiv effekt på adskillige områder fremover i livet.

Hvor literacy handler om læsning og skrivning i form af afkodning, forståelse og anvendelse af bogstaver og tal, handler early literacy om at tilegne sig talesproget og udvikle en forståelse for sin omverden og de ting man omgiver sig med. Og den vigtigste forudsætning for at lære at læse og skrive er netop et veludviklet talesprog og sprogforståelse.

Samtale med sit barn spiller en uhyre vigtig rolle, ligesom bøger gør det. Gennem bøger udvikles ordforråd og forståelse for verden, samtidig med at et naturligt og positivt forhold til bøger opbygges. Det handler om at inspirere barnet til læsning og til at se bøger som underholdning og middel til hyggeligt samvær, hvilket vil have en positiv effekt, når barnet senere får brug for bøger i forbindelse med læring. Bøger giver også barnet mulighed for fordybelse, at øve sin koncentrationsevne, samt udvikle sin fantasi og kreativitet. 

 

> Her kan du læse mere om tidlig sprogudvikling.