Dialogisk læsning

At læse dialogisk skaber i modsætning til traditionel oplæsning en sproglig interaktion med barnet og kræver en aktiv indsats for begge parter.

Dialogisk læsning har høj kvalitet for alle børn og er særligt givende for de børn, der har sproglige udfordringer. At læse dialogisk skaber i modsætning til traditionel oplæsning en sproglig interaktion med barnet og kræver en aktiv indsats for begge parter. Dialog er vigtig i forhold til udvikling af ordforråd og sprogforståelse.

 

Dialogisk læsning består af 3 faser: 

 

  • Før læsning – hvori du læser bogen igennem og overvejer, hvad du vil spørge ind til. Læg mærke til nogle særlige ord, som du forventer, vil udfordre barnet. Kig på bogen sammen med barnet, tal om forside og bagside og om, hvad I tror bogen handler om.
     
  • Under læsning – hvori du læser bogen med barnet, stiller spørgsmål til det læste, til de svære ord og giver plads til barnets egne spørgsmål. Genlæs historien flere gange og lad også gerne barnet genfortælle historien ud fra billederne.
     
  • Efter læsning - hvori I taler sammen om bogen, også uden at kigge i den. Hav fokus på, at bruge nogle af de ord, I har snakket om betydningen af, under læsningen. Jo flere gange børnene hører og bruger de nye ord, jo mere sandsynligt er det, at de vil tilføje dem til deres ordforråd. Find gerne på lege, se film eller hør musik, der relaterer sig til det læste.

Nogle bøger egner sig særlig godt til dialogisk læsning og flere af dem indeholder endda forslag til, hvordan du kan arbejde med dem. Find dem i materialelisten på denne side.

Materialer