Hjemmesiden har fået nyt design

Hjemmesiden har fået nyt udseende

Nyt hjemmesidedesign vil blive fulgt op af en ny struktur, som gerne skulle gøre hjemmesiden nemmere at finde rundt på.

Faste brugere af bibliotekets hjemmeside har sandsynligvis bemærket, at hjemmesidens udseende har gennemgået en forvandling. Designet har fået et ansigtsløft, og nogle af de mest brugte funktioner er blevet mere synlige. Samtidig med skiftet til et nyt design vil der i den nærmeste tid ske en ændring af hjemmesidens struktur, som gerne skulle gøre det nemmere at finde de informationer, man har brug for.

Ændringerne sker som følge af brugerundersøgelser foretaget af Danskernes Digitale Bibliotek, og de tilbagemeldinger I som brugere har forsynet os med i de sidste par år.  Da mange behov kan være modstridende, kan vi dog ikke garantere, at lige netop dine ønsker er blevet opfyldt, men forhåbentlig vil de fleste opfatte det nye design som et stort skridt i den rigtige retning.

I den første uge efter lanceringen af det nye design, vil vi løbende arbejde på ændringer i hjemmesidens opbygning. Det kan betyde, at ting forsvinder fra deres vante pladser, og at man kan opleve andre uregelmæssigheder. Vi skal på forhånd beklage de gener dette måtte medføre. Vi regner med i løbet af en uges tid, at tingene falder på plads, og at ændringerne giver mening.

Kendte fejl og mangler

  • På nogle Android-telefoner kan man ikke trykke på forny-knappen, efter at man har sat flueben ud for et lån, som man ønsker at forny. Problemet forekommer dog kun, når man holder telefonen lodret. Løsning: Hold telefonen vandret.
  • På nogle telefoner kan man ikke scrolle ned til "Log ud" knappen under sin personlige menu. Man bliver dog automatiske logget ud efter nogle minutters inaktivitet.
Tags