E-bøger hitter i Fredensborg

Nye tal fra Fredensborg Bibliotekerne viser, at borgerne i Fredensborg Kommune gerne læser deres bøger digitalt

Coronanedlukningen gjorde det svært at låne bøger fysisk på biblioteket. Det satte dog ikke en stopper for læsningen hos borgerne i Fredensborg Kommune, der siden pandemien har gjort brug af bibliotekets digitale tilbud i en sådan grad, at hver fjerde udlån på biblioteket nu er en e-bog. Nye tal fra Fredensborg Bibliotekerne viser, at mens udlånet af e-bøger før Corona udgjorde 15% af det samlede udlån på biblioteket, er det digitale udlånstal i januar 2023 helt oppe på 25%. 

Fredensborg-borgernes store interesse for at låne e-bøger betyder, at bibliotekets samlede udlånstal af både fysiske og digitale bøger nu er tilbage på helt samme niveau som før Corona-nedlukningerne men med den forskel, at e-bøger nu udgør en endnu større del af udlånene.  

”Det er en stor glæde at se, at borgerne stadig er glade for deres biblioteker, og at der igen bliver lånt bøger på samme høje niveau som før pandemien. Der er en lang række fordele forbundet med at læse for både børn og voksne, fx udvikling af bedre koncentration og bedre hukommelse, større ordforråd, fantasi og empati”, siger Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget i Fredensborg Kommune.  

Selvom et stigende antal borgere i Fredensborg læser deres bøger digitalt, har den fysiske bog og besøget på byens biblioteker fortsat stor værdi for borgerne.

”E-bøgerne skal ikke ses som en konkurrent til den fysiske bog. Vi oplever, at den fysiske bog fortsat har en vigtig rolle i lånernes litteraturforbrug. Derfor arbejder vi på at formidle vores digitale tilbud samtidig med, at vi har et stort fokus på at inspirere borgerne til at låne fysiske bøger, fx når de kommer på biblioteket eller på vores hjemmeside. Vi har netop taget et nyt udstillingskoncept i brug, hvor vi med fem faste udstillingskategorier tilbyder borgerne stakkevis af de nyeste og mest aktuelle titler på bogmarkedet,” fortæller Tania Schwartz, Bibliotekschef hos Fredensborg Bibliotekerne.