Forside: Konger kan også dø af forsnævret kranspulsåre
Forside: Konger kan også dø af forsnævret kranspulsåre

Konger kan også dø af forsnævret kranspulsåre

To bøger om historiske personers død fortæller os alt, hvad vi nogensinde kunne ønske os om, hvordan mennesker i almindelighed og kendte og kongelige i særdeleshed har det med at forlade denne verden.

Vores lokale dronning af historiske romaner, Maria Helleberg, har rottet sig sammen med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen og skrevet to halvmorbide bøger om, hvordan de kendte og de kongelige kom af dage op igennem historien. Og her taler vi ikke bare om, at vi får gentaget – som vi selvfølgelig allerede vidste – at Jeanne d’Arc blev brændt på bålet. Næh, efter at Maria Helleberg har givet os en kort opsummering af Jeanne d’Arcs liv, redegjort for den historiske baggrund og fortalt os lidt om bålet som henrettelsesmetode i middelalderen, kommer Jørgen Lange Thomsens lægevidenskabelige bud på dødsårsagen – i dette tilfælde sandsynligvis forbrændinger, væsketab og den høje temperatur. Og jo, det kunne vi måske nok have regnet ud, men der er alligevel noget fascinerende ved den nøgterne måde kun en retsmediciner kan beskrive de processer, der gør, at livet bliver umuliggjort. Og ret skal være ret, ikke alle de beskrevne kendissers død er lige indlysende. Vidste du for eksempel, at Karen Blixen sandsynligvis døde af sult? Eller at Frederik d. 8. faldt om på gaden i Hamborg under en ensom nattevandring formentlig som følge af hjertekramper forårsaget af en forsnævret kranspulsåre?

 

Bøgerne er fyldt med både ganske banale og mere spektakulære dødsårsager. Uanset hvad bliver vi i de to bøger grundigt sat ind i både de meget konkrete årsager til dødens indtræffen og de historiske, personlige og samfundsmæssige omstændigheder omkring dem. Og måske mest interessant, så bliver vi konstant mindet om, at nok bidrager nogle mennesker mere til historiens vingesus end andre, men i sidste ende er de kun mennesker med lige så skrøbelige liv og kroppe som du og jeg.

 

Du kan læse bøgerne enten fra ende til anden, eller du kan lave punktnedslag i de personer, du interesserer dig mest for. Du bliver under alle omstændigheder både klogere og også godt underholdt på en lidt makaber måde, men det plejer jo ikke at stoppe os.

Materialer