Kønsdebatten anno 2023

Af Ida
08.03.23
Personligt, oplysende og almengyldigt indspark i debatten om tingenes tilstand i dagens Danmark. For alle, som gerne vil blive klogere på køn, ligestilling og subtil forskelsbehandling.

Rikke Viemose er journalist, debattør og tidligere ejer af boghandlen Thiemers Magasin. Hun har skrevet et personligt brev til sin datter. Det er et essayistisk og veldokumenteret vidnesbyrd, der gennem 15 forskellige livskapitler forklarer, hvordan hun som kvinde har oplevet den kønsdiskrimination, der fortsat er til stede overalt i samfundet. Det handler om hendes oplevelser som studerende, som praktikant, som hustru, som mor osv. Herigennem præsenteres hendes oplevelser med fx dagligdagens hverdagssexisme og selskabslivets 'mansplaining' nøgternt og roligt – suppleret med statistik og relevante undersøgelser. Hun veksler mellem de personlige erfaringer og de mere generelle samfundsmæssige betragtninger, hvilket gør bogen både relaterbar og almengyldig.   

Personligt var bogen lidt af en øjenåbner for mig. Igennem hendes oplevelser, hvoraf jeg kunne nikke genkendende til flere, gik det op for mig, hvor udbredt sexismen stadig er – og i hvor høj grad den stiltiende accepteres uden at reflektere videre herover. 

’Nu taler jeg’ handler grundlæggende om, hvad det vil sige, at være ’Det Andet Køn’ på klassisk Simone de Beauvoir-vis. Simone de Beauvoir skrev de ikoniske ord: man fødes ikke som kvinde, man bliver det.  Altså at det vi betegner som ’en kvinde’ ikke er en naturgiven og medfødt tilstand, men derimod et kulturelt betinget produkt, hvor kvinden formes af omgivelserne. Som opfølgning hertil kunne man med debattør Sanne Søndergaards ord sige: man fødes ikke som feminist, man bliver vred. ’Nu taler jeg’ er en tankevækkende bog, der giver et godt overblik over kønsdebatten anno 2023 – her lidt over et århundrede efter, at kvinder fik fuld valgret.
 

Lån bogen