Besættelsestidens grand old lady bogført

En gennemgang af Kate Flerons rejse fra kulturkonservativ til kulturradikal socialist

John Chr. Jørgensen har skrevet, eller snarere samlet denne lille perle af en bog, om en skikkelse fra de kulturradikale kredse, der nu er så godt som glemt.

Kate Fleron kom fra et kulturkonservativt hjem med en levende debat- og samtalekultur. Hun fik som 21 årig ansættelse i det konservative Nationaltidende i 30’ernes kulturradikale tidsalder, hvor hun primært skrev blandet petit stof. Men tyskernes besættelse af Danmark blev hendes skæbne, og hun blev tiltagende mere og mere kritisk overfor disse og de danske myndigheder. Hun fulgte redaktør Aage Schoch i det noget utraditionelle og antinazistiske samarbejde mellem kommunisterne og de konservative(Aksel Larsen og John Christmas Møller aftale). Frit Danmark blev det undergrundsblad, der i den grad blev ledetråden og overbevisningen for Fleron. Samarbejdet gjorde hendes sindelag og tilgang til arbejdet mere socialistisk end hendes baggrund egentlig antydede. Undergrundsarbejdet med bladet og modstandsbevægelsen gjorde hende til en vigtig person i modstandsarbejdet. Til sidst blev hun dog taget af Gestapo, forhørt og endte i Frøslev til krigen sluttede. Hun fortsatte med Frit Danmark, og blev her det kulturradikale og frisindede talerør for modstandskampens antinazistiske sindelag. Hun vedblev med sin kamp for de kvindepolitiske værdier, og efterhånden blev hendes modstand mod Den Kolde Krigs sindelagskontrol mere og mere udtalt. Men alting har sin tid, Frit Danmark ophørte i 1982. Kate Fleron døde i 2006 - en af modstandsbevægelsens store kvindeskikkelser takkede af i en alder af 96 år.

Materialer