Læseklub for etniske kvinder

Savner du et sted, hvor du sammen med andre kan øve dig i at tale dansk i trygge rammer, så er læseklubben for etniske kvinder på Nivå Bibliotek måske lige noget for dig.

Vi mødes hver anden tirsdag i de lige uger på biblioteket. Der kræves ikke tilmelding, du møder bare op. 

Vi læser typisk en kort tekst for eksempel fra dagens avis eller et uddrag fra en bog af en kendt forfatter. Vi gennemgår de ord, som der er behov for at få forklaret. Herefter er ordet frit til at tale om alle de emner, som teksten åbner op for. Du bestemmer selv hvad og hvor meget du vil bidrage med. Det er ikke undervisning, men hyggeligt og uformelt samvær med gode snakke. Eneste forudsætning er, at du kan forstå et vist niveau af dansk og er nysgerrig på at vide mere om det danske samfund. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Nivå Bibliotek på tlf. 72562400.


Baggrund
Læseklubben ledes af frivillig Anne-Lise Marcussen og er blevet til i et samarbejde mellem Anne-Lise Marcussen, Nivå Nu og Nivå Bibliotek. 

Læseklubben for etniske kvinder har kørt som et projektforløb på Nivå Bibliotek siden december 2016. Hovedformålet var et mødes om det danske sprog og eftersom de etniske kvinder, der deltog i projektforløbet var glade for initiativet, er dette nu blevet et fast tilbud til alle etniske kvinder i kommunen.