Foreningstryk

Foreninger med adresse i Fredensborg Kommune kan få rabat på mindre trykkeopgaver.

På Fredensborg Bibliotek, Humlebæk Bibliotek og Nivå Bibliotek og Medborgercenter kan din forening kopiere dagsordener, referater og andre mindre publikationer til en pris, som ligger under den normale pris for kopiering. Det er en forudsætning, at foreningen selv står for kopieringen, eventuelt efter en kort introduktion fra personalet af kopimaskinens muligheder.

Kopiering med foreningsrabat kan kun finde sted i bibliotekernes betjente åbningstid. Se den betjente åbningstid.

Hvordan gør jeg?

  1. Du aftaler selv med din forening, at det er en foreningsudgift
  2. Du henvender dig til bibliotekspersonalet, som frakobler møntfunktionen på kopimaskinen
  3. Du kopierer
  4. Personalet aflæser tælleren
  5. Du udfylder en kopiblanket i din forenings navn
  6. Du afleverer blanketten til personalet
  7. Bibliotekets regnskabsansvarlige udsender en regning til foreningen

Priser

0,50 kr. pr. A4-kopi
1,00 kr. pr. A3-kopi