Slægtsforskning på eKurser.nu

Adgang
Fri adgang
På eKurser.nu kan du finde flere kurser, som lærer dig at søge i slægtsforskningskilderne.

Ekurser.nu er folkebibliotekernes online kurser inden for it og internet. På denne underside finder du både eKursers egne kurser inden for slægtsforskning og links til for eksempel Rigsarkivets kurser i brugen af deres databaser.